• Can Mas Albanyà - Plattelands toerisme in een ongerepte natuur.
  • Can Mas Albanyà - Plattelands toerisme in een ongerepte natuur..
  • Can Mas Albanyà - Plattelands toerisme in een ongerepte natuur...
  • Can Mas Albanyà - Plattelands toerisme in een ongerepte natuur....

Avis Legal

El lloc web i el domini canmasalbanya.com corresponen a Mas Albanyà S.L., amb CIF B-17560996, domicili a c/ Despoblat s/n, Albanyà - 17730 (Girona) tel. 0034 972 542 023 i correu electrònic info@canmasalbanya.com.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a Mas Albanyà S.L., o a tercers que n'han autoritzat el seu ús. Mas Albanyà S.L. presenta aquests continguts amb finalitats d'informació i publicitat. Mas Albanyà S.L. és marca registrada. Mas Albanyà S.L. autoritza la utilització tant dels continguts del lloc com de la marca Can Mas d'Albanyà exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a canmasalbanya.com, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena a canmasalbanya.com (framing).

Protecció de dades

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d'aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s'utilitzaran per atendre les sol·licituds d'informació o consultes. Únicament s'incorporarien a un fitxer en el cas que s'establís una relació comercial entre Mas Albanyà S.L i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d'aquesta persona.

Les dades obtingudes en el formulari de registre d'un nou usuari, seran incorporades a un fitxer creat per Mas Albanyà S.L per a gestionar les relacions amb els seus clients i fer un seguiment de les comandes. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se a Mas Albanyà S.L per qualsevol mitjà.

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que Mas Albanyà S.L actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. Per això Mas Albanyà S.L manifesta que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Mas Albanyà S.L fins a la confirmació expressa d'una comanda.

Mas Albanyà S.L es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Mas Albanyà S.L no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc.

Utilització de cookies

Mas Albanyà S.L informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en els processos interns de funcionament.

Condicions d'ús

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.